En stäppvarg betraktar korparnas fjäll där korparna sjunger stäppvargens sång