© 2017 by SANJA DIMIC

människan är född att till jorden återgå.